Skolsamarbeten

IK Frej Skolsamarbeten

IK Frej har inlett ett samarbete med Vallentuna Gymnasium i syfte att:

• Erbjuda våra äldre spelare en större mängd av kvalitativa fotbollspass i en organiserad miljö ledd av utbildade tränare.
• På ett bättre sätt integrera våra spelares fotbollsutbildning med gymnasieutbildningen.
• Få en bättre dialog mellan förening och skola i samband med skolidrott, match- och träningsbelastning, rehab och skador.
• Få en bättre dialog mellan förening och skola i samband med akademiska resultat och arbetsbelastning från både skola och föreningens håll.

Föreningen värdesätter och prioriterar spelarnas akademiska utveckling. Klubben tillgodoser spelarens behov av studietid. Spelaren eller spelarens föräldrar ansvarar för att ta kontakt med tränare om en spelare behöver stå över en träning eller match pga studietryck. Det viktiga är att det sker i dialog med tränaren. Anmäld frånvaro från träning pga studier påverkar inte laguttagningar eller speltid. Om frånvaro blir till ett problem ansvarar tränaren för att öppna en dialog med spelaren eller spelarens föräldrar för att hitta en lösning som kan leda till att både skolarbete och fotbollsträning kan skötas på ett tillfredsställande sätt.

• Skolhagens skola
IK Frej har inlett ett samarbete med Skolhagen skolan (grundskola F-9) i syfte att:

• Träna ett fotbollspass i veckan med inriktning på den individuella och funktionella tekniken.
• Utveckla och förbättra eleverna som fotbollsspelare samt få de att känna sig piggare och mer alert under skoltid.

Utöver detta så vill IK Frej att våra spelare ska ha en helhet i Täby Kyrkby när de går i grundskolan. Detta är en åtgärd för att våra spelare och elever inte ska behöva välja skola i grannort och åka längre sträckor för att få fotbollsträning på skoltid. Långa resor kan drabba deras skolgång om de lägger ner mycket tid på att pendla. Att ha allt i närområde gynnar både elev och spelare.

Ekebyskolan

IK Frej har inlett ett samarbete med Ekebyskolan (grundskola F-9) i syfte att:

• Träna ett fotbollspass i veckan med inriktning på den individuella och funktionella tekniken.
• Utveckla och förbättra eleverna som fotbollsspelare samt få de att känna sig piggare och mer alert under skoltid.

Utöver detta så vill IK Frej att våra spelare ska ha en helhet i Täby Kyrkby när de går i grundskolan. Detta är en åtgärd för att våra spelare och elever inte ska behöva välja skola i grannort och åka längre sträckor för att få fotbollsträning på skoltid. Långa resor kan drabba deras skolgång om de lägger ner mycket tid på att pendla. Att ha allt i närområde gynnar både elev och spelare.