Historia
Idrottsklubben Frej grundades den 5 februari 1968 av Åke Berghagen och hans vänner. IK Frej Täbys verksamhet syftade då såväl som nu till att främja idrotts- och fritidsverksamheten framför allt bland barn och ungdomar i Täby Kyrkby med omnejd. Tillsammans och med hjälp av den unika känslan av gemenskap och tillhörighet som finns nere på Vikingavallen vill vi skapa en klubbkänsla där spelarna är stolta över IK Frej Täby och en kultur där vi fostrar spelare och ledare till att agera både på och bredvid planen som goda representanter för klubben.

Vision
IK Frej Täby Fotboll är en idrottslig förebild i samhället genom vår utbildning av spelare och ledare på alla nivåer och genom livet, med Vikingavallen som mötesplats.

Verksamhetsidé
Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt!
• IK Frej Täby fotboll ska bedriva fotboll- och fritidsverksamhet.
• Vi ska stimulera våra medlemmars sociala och idrottsliga utveckling genom: Glädje, laget, kärlek till fotboll, den individuella utvecklingen, och en kvalitativ fotbollsutbildning
• Utveckling och glädje är viktigare än resultat.
• Vi är en positiv mötesplats i samhället som stimulerar till ett livslångt intresse för idrott och IK Frej.

Värderingar – GULD
G-LÄDJE Gemenskap, kamratskap, laganda, passion
U-TBILDNING Möjligheter, kvalitet, ansvar, individuell utveckling
L-ÄRA FÖR LIVET Livslångt intresse för idrott och Frej, ansvar utanför planen
D-ELAKTIGHET Alla känner alla, Frej-familjen, positiv social mötesplats

Ansvariga för IK Frej Täby Fotbolls Värdegrund
Klubbchef: Stefan Bellander, 08- 510 116 75